Nieuws
02 april 2016

Oefendag Oldtimer wedstrijd ploegen 2/4/16

Op initiatief van Berti Vanmeer van het Belgisch Oldtimer Ploeg comité (BOP) tijdens ons Eetfestijn van december 2015, werd er op 2 april onze eerste oefendag vastgelegd door ons nieuw bestuurslid Wout van Delft.
Wout, duivel doet het al.
Het heeft veel voeten in de aarde gehad voor Wout om alles op zijn eentje rond te krijgen.Een geschikt terrein vinden met en bovendien ook nog enkele reserveploegen vinden voor wie mee wilde ploegen maar geen ploeg had. Op een vrij korte tijd kreeg Wout bijna alles rond en door toedoen van de goede PR campagne via onze mailing waren er al vlug een 10-tal kandidaten voor deze eerste opleiding wedstrijd ploegen.  Kwam daar bovenop nog een wijziging van terrein naar het buitenland. Echter dit was maar een 4 km over de grens op het Nederlandse Clinge wat door toedoen van ons lid Raymond Piessens werd geregeld.Raymond had vrijdag het perceel ploegklaar gemaakt met de Cultivator .

BOP. Belgisch Oldtimer Ploegen
Met vallen en opstaan kwam alles in kannen en kruiken en daagden de eerste deelnemers op omstreeks 10u. Voordien hadden Wout en enkele helpers van het BOP de percelen uitgemeten, paaltjes geplaatst en de markeervoren geploegd. Dit laatste in een geslaagde zo recht mogelijke lijn, weliswaar door een ervaren ploeger.
Wie denkt aan ploegen en er een beetje ervaring mee heeft, schrok toch nog even toen Berti en collega’s de richtlijnen van het wedstrijd ploegen uiteenzetten. Niet gewoon maar de ploeg in de grond laten zakken en ploegen. Dat was het dus helemaal niet. Er was gedacht om te oefenen in het Geerploegen, doch Berti had onmiddellijk door dat dit niet ging lukken en baseerde zich dan maar op rechthoekige percelen en eerst leren een kaarsrechte lijn ploegen. Bij de deelnemers zagen we ook enkele dames het heft in handen nemen waarbij Annet van Delft foto een voorbeeld gaf en Amber van Broeck er ook al zin in had met de Oldtimer van  haar Opa.

Rust Roest
Het gaat al niet vlot met moderne tractoren om alles correct af te stellen, dus met Oldtimer tractoren is het zeker niet zo evident. Alle te gebruiken afstellingen dienen soepel te werken, zoals topstangen, begrenzing kettingen, horizontale en verticale uitlijning. Dus daar  was nog enig werk mee gemoeid en een aantal ml. kruipolie om alles goed te laten functioneren.

Rechte ploegvoren
Nadat alles perfect werkte, kon er gestart worden met het ploegen van de opening voren. Deze dienen zo recht mogelijk gereden te worden.  Het is een hele karwei als je weet dat daar het hele ploeggebeuren mee staat of valt. Pas éénmaal recht begonnen kan men recht blijven, want: iets recht kan je krom maken, maar iets krom is moeilijker recht te maken.

Ondersteuning
De sfeer zat er goed in bij onze ploegdeelnemers. Tussendoor was er tijd voor een hapje en een drankje. Iedereen was bereid om elkaar te helpen foto  en advies te geven omtrent het afstellen van de tractoren en ploegen. De deelnemers hebben zeker kunnen bijleren van de 3 ervaren wedstrijdploegers die zelf aanwezig waren met een tractor/  ploeg combinatie een echt staaltje wedstrijdploegen demonstreerden.

Polderaarde en oliefilter
Een gerestaureerde trekker uit de schuur halen en een rondrit mee doen lukt meestal altijd, doch als er meer van de trekker gevraagd wordt zoals bij het ploegen, dan kan er wel eens iets fout lopen. Zo dacht een clublid dat de Hydraulische pomp lucht aantrok met een fit in de leiding, doch bij nader onderzoek en gesleutel van de bestuurder en vrienden kwam men tot de vaststelling dat de  Hydraulische oliefilter volledig dicht zat met echte polderklei. Door deze te reinigen waren de problemen van de baan en kon men met een gerust hart de trekker laten verder ploegen en waren ploeger en begeleider gerust gesteld over hun tractor.
In de loop van de namiddag kregen we op het terrein onverwacht bezoek van Karel Van Dijck uit Kieldrecht   Karel heeft jaren ploegwedstrijd gereden zowel nationaal, Europees als op Wereldkampioenschappen. Nadien is Karel tot de Nationale Jury toegetreden en heeft hij zelfs mij nog gejureerd in mijn prille jaren. De ervaring van Karel in ploegen en jureren kwam tot uiting toen hij de ploegveldjes beoordeelde en de ploegers positief advies gaf voor het verder wedstrijd ploegen. Een mooie afsluiter voor de deelnemers aan deze eerste oefendag.
Voor alle inspanningen willen Wout  en ons bestuur de mensen van het BOP bedanken voor hun bereidwilligheid en advies tijdens deze dag .
Er zijn die dag nog plannen gemaakt om in het najaar mogelijks opnieuw een oefendag te organiseren op een andere locatie. Bereidwilligen die in het najaar eventueel een terrein van een 2 ha ter beschikking kunnen stellen, kunnen dit melden dit bij Wout Van Delft.
Na het eindigen van het ploegen was het veld voorzien van vrij veel ploegvoren, doch ook dit heeft Raymond opgelost door naderhand het perceel tweemaal te bewerken om alles terug egaal en netjes achter te laten. Ook onze dank hiervoor.

Gerelateerd