Nieuws
11 september 2011

Ledenrondrit O.T.L.De Lozen Boer

Zondag 11 september hadden we onze jaarlijkse ledenrondrit  waarbij enkel

de leden kunnen deelnemen en onze club een bijdrage doet in de deelname kosten

voor dit gebeuren. Naar goede gewoonte nemen we steeds een nieuwe verzamelplaats

bij één van onze leden. Met ondersteuning van O.T.L. werd de gehele rit uitgestippeld door

enkele leden van onze club. De samenkomst was in Café “ De Lindekens” in de Zavelstraat te Wetteren

rechtover de stalling van de tractoren van onze leden Leon Boulaert en Marcel Verlee. Deze 2 leden hadden

ook alles georganiseerd voor de samenkomst van de tractoren op de weide naast het café.

De deelnemers werden verwelkomt met koffie en ontbijtkoeken in “De Lindekens” wat bij iedereen

in de smaak viel. Na een ruime koffiepauze werden we verwelkomt bij Leon en Marcel welke hun hele verzameling

tractoren ten toon stelde voor de deelnemers van de rondrit en de dames Laurette en Marie-Claire nog voor enkel

versnaperingen zorgden om alles mooi af te ronden. Dit bezoek nam een goed uur in beslag, eer iedereen alle tractoren gezien had,

en alle punten ter sprake waren gekomen van ervaringen van iedereen met zulke gelijke tractoren.

na de rondleiding werd de rit verder aangezet, welke volledig uitgestippeld was door ons lid Paul Durinck Paul uit Wichelen ,

welke ons langs mooie wegen leidde naar het eethuis “Sparrenhof” in Wetteren. daar werden onze gasten verwelkomd

op een lekker middagmaal met de nodige hapjes en drankjes achteraf.  Na het afsluiten van het middagmaal was er

e planning om de tractoren terug op te starten, doch een regenbui was de spelbreker en werden de tractoren eventjes op wacht

geplaatst tot de zon er terug door kwam. Daarna leidde Paul ons terug langs landelijke wegen richting  Massemen waar we op aanraden

van ons lid De Clercq Etienne een tussenstop maakten bij zijn buurman in Café “Het Boerenparlement” . De rot voor Etienne naar

de thuishaven en Boerenparlement verliep niet vlekkeloos, een technisch mankement staakte de motor van draaien moest noodgedwongen

door een paar helpende handen op sleeptouw genomen worden naar de bestemming.  Daar werden we terug hartelijk ontvangen

door de uitbater en door buren en vrienden van Etienne. Het was een gezellig ietwat bruin café, wat de deelnemers ten goede kwam.

Net voor de start vanuit de tussenstop kwamen er terug regenwolken en nattigheid op de tractoren, waardoor het vertrek daar ook een

kwartuur werd uitgesteld tot de zon er terug was. In een min of meer droge bui werd de rit verder gezet met Paul aan de leiding

richting Zavelstraat Wetteren waar onze gasten werden verwelkomd met nog een drankje een gesponsord dessert van de Familie

André en André Noppe.  Als afsluiter werden nog een aantal drankjes genuttigd en menige verhalen verteld over de rondrit en

de ervaringen met de Oldtimer tractoren en werd de dag voldaan afgesloten voor iedereen zowel als deelnemer als inrichter.
Met deze willen wij langs deze weg iedereen bedanken welke aan de rit heeft meegeholpen en kijken we uit naar de volgende

leden rondrit welke door een ander clublid kan uitgestippeld worden.

Gerelateerd