Nieuws
23 januari 2016

Wetgeving Oldtimer en Hobby tractoren

Wetgeving  tractoren

Huidige verkeerswetgeving tractoren .
Laatste berichten volgens officiële bronnen bij ons binnengekomen.
• O-Plaat: Brandstof : Rode diesel
• Witte plaat : Rode Diesel
*Tractoren met witte nr plaat waarvan de eigenaar geen BTW nr heeft blijven rijden onder dezelfde voorwaarden zoals vroeger,
  zolang deze ingezet worden als landbouw-, bosbouw- en tuinbouwtractor.
 Deze tractoren zijn niet onderworpen aan periodieke keuring en bijgevolg toegelaten te rijden op taksvrije diesel.
  ook op vlak van rijbewijs verandert er niets ten opzichte van verleden jaar
* Deze regels tellen niet voor grondvervoer, bouwmaterialen, ijzer, en andere landbouwvreemde activiteiten. .
* Ouderdom , gewicht of vermogen worden niet in rekening gebracht in deze wetgeving.

Oldtimer regelwetgeving

 • Tractor +25 jaar

 • Gewone nr.-plaat

 • O- plaat = oldtimer wetgeving

 • verschil wetgeving bij tractoren is kleiner dan bij auto’s

  Sedert 1 juli 2013

 • Oldtimer = tenminste 25 jaar oud

 • O- nr. plaat: 24/24 uur op de baan

  vroeger:

 • straal van 25 km

 • tussen zonsopgang en ondergang

 • steeds gerelateerd aan manifestaties

  O- Oldtimers niet voor:

 • commercieel of professioneel gebruik;

 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;

 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;

 • als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

  Enkele voorbeelden

 • een professionele landbouwer mag het O-voertuig niet gebruiken i.k.v. zijn landbouwactiviteiten;

 • een hobbylandbouwer mag zich niet op de openbare weg begeven met zijn O-tractor en ploeg om te gaan ploegen;

 • een hobbylandbouwer mag zich niet op de openbare weg begeven met zijn O-tractor en aanhangwagen om hooi te laden, om mest uit te rijden;

 • enz.

  Wat mag wel !!

 • Een O- plaat mag een wagen trekken volgens MTM op de keuringsformulieren

 • De lading op deze wagen mag een oude tractor of een oud werktuig zijn.

 • Materiaal dat wordt gebruikt voor manifestaties.

  Wat is het sleepgewicht van mijn oldtimer?

 • is in tweede helft van 2014 gewijzigd. Wat je kan bewijzen met papieren wordt aanvaard.

 • Een voorakkoord bestaat erin om een sleepgewicht toe te kennen hetzij via :

  een bestaand PVG nummer

 • de eventuele vermelding ervan op een identificatieplaatje

 • het onderhouds- of handleidingboekje van het voertuig of zelfs aan de hand van aangetoonde documentatie

 • een formule die toegepast wordt door de GOCA op basis van artikel 21 van het KB 15.03.1968

  landbouwaanhangwagen

 • Moet in België slechts 1 maal naar de keuring

 • Papieren dus wel noodzakelijk.

  aanhangwagen

 • Landbouwaanhangwagen: wordt enkel door landbouwtrekker voortbewogen.

 • Moeten niet worden ingeschreven

 • Nummerplaat = idem van de trekker

  Landbouw: Lading verankeren (1/6/2007)

  - lading mag bestuurder niet hinderen

  - geen gevaar voor passagiers/weggebruikers

  - geen schade aan weg berokkenen

  - niet over weg slepen of vallen

  - voertuig moet stabiel geladen zijn

  - lichten mogen niet bedekt worden

  PERIODIEKE KEURING

  Geen periodieke keuring (april 2014) :

  1.tractoren voor professioneel landbouwgebruik

  2.Tractoren voor NIET professioneel land – en tuinbouwgebruik

  3.Tractoren voor wegenonderhoud en winterdiensten

  4.Alle tractoren met MTM< 3500 kg

  5.O- platen

   

Gerelateerd