Nieuws
31 januari 2016

8° Landbouw Miniatuurbeurs O.T.L."De Lozen Boer"

Miniatuur liefhebbers zakten massaal af

Naar de landbouw miniatuurbeurs in Zeveneken!

Guy Van Rysseghem

De laatste zondag van januari kende Zeveneken opnieuw een verkeersinfarct. Ook al zijn er rond het gemeente complex Uyttenhove veel parkeerplaatsen, het bleef voor menig bezoeker zoeken naar een geschikte plaats.Hoeft het nog gezegd de Landbouw miniatuurbeurs kende voor de 8ste keer een overrompelend succes. Nieuw was deze keer de aanwezigheid van “Texture”, het Kortrijks museum over Leie en Vlas met de voorstelling van het project “Duiken in de machine” dat zich toespitst op het exploreren van 3 D technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines.

Ook buitenlandse deelneming

Op de miniatuurbeurs troffen we deelnemers uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk, in totaal 63. Naast de 370 m lange verkooptafels en de 50 miniaturen die ook te koop werden aangeboden was er verder plaats voor 250m2 telegeleide landbouw- en grondwerkminiaturen in demonstratie. Een puike organisatie van de Old Timer tractorenclub Lozen Boer “ OTL” – uit Lochristi. Vanuit deze laatste organisatie kwam het initiatief om het project “Duiken in de machine” uit te nodigen. Dit project biedt veel mogelijkheden op gebied van preservatie van oude machines. Techniek zoals 3 D printing kan prefect helpen bij het maken van een vervangstuk voor de oude machine of tractor, een vervangstuk dat nergens meer te vinden is.

Het project

Het project werd opgestart in januari 2015. De eerste fase liep over 1 jaar. De tweede fase is pas nu opgestart en loopt anderhalf jaar tot juni 2017. Bedoeling van het project is om via case studies (voorbeeld studies) een complete handleiding te maken bestaande uit basis kennis maar het wil ook inzicht verwerven in de complexe wereld van de techniek. Bijvoorbeeld wanneer een museum of een particulier over een oude machine beschikt, maar niet meer weet hoe ze marcheert, hoe ze werkt, hoe men ze in gang krijgt, die kan op dit project beroep doen.

Het project is een initiatief van het Vlaams Gewest “Vlaanderen verbeelding werkt”; de Erfgoedcel C07 (Westhoek); Miat – Gent; Zuidwest-Kortrijk; en de expertisecentra (CAG –Centrum Agrarische Geschiedenis, PACED; ETWIE; CVAa (architecten) VIAA (digitale bewaring). In eerste instantie richten zij zich tot mensen in musea, maar ook particulieren kunnen bij hen terecht.

Op zoek naar gevalstudie

3 D printing biedt veel mogelijkheden voor het verzamelen en opslaan van kennis. Het kan ook een handig hulpmiddel zijn voor de restauratie van een machine, of voor het bouwen van (werkende) maquettes. Aangezien 3 D technologie hierbij zowel op een toegankelijke als minder toegankelijke manier toegepast kan worden vinden ze het belangrijk om verschillende doelgroepen zoals vrijwilligers, onderwijs en de privé sector te benaderen.

Nog tot 15 februari zijn zij op zoek naar gevalstudies die ze dit jaar kunnen uitvoeren. Als je denkt over een interessante casestudy te beschikken, aarzel dan niet om hen te contacteren via mail (tom.verschaeve@kortrijk.be) of telefonisch 0473 86 29 68.

Modelbouwers uiterst tevreden over zoveel ruimte

Modelbouwers uit Edegem aangesloten bij de “Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen” waren voor de 9de keer present op de landbouw miniatuurbeurs in Zeveneken. Trouw op post was miniatuurbouwer Guy Van Bel, met passie sprak hij ons over zijn hobby. Bij de miniatuurclub in Antwerpen begon men bij aanvang enkel met zeilboten na te bouwen. Later kwamen daar gewone boten bij, en nog later stoomboten. De clubleden zijn fier op hun prestatie’s en laten graag hun verwezenlijkheden zien. Hier in Zeveneken komen ze graag, ze krijgen genoeg ruimte om alles te showen, en het publiek toont interesse, wat moet het nog meer zijn? Hun hobby kan ook kostelijk uitpakken, soms zijn er voor kleinigheden al vlug 300 à 400 euro nodig. Wat zeer plezierig is hier in Zeveneken, zei Guy nog, je ziet hier tractoren freezen, ploegen, kortom allerlei landbouwwerkzaamheden, zoiets zie je niet overal!

Binnen hun eigen Antwerpse hobbyclub zijn er nu ook afdelingen die zich specialiseren in vrachtwagens, stoomtreinen enz... Je kan het zo gek niet bedenken! Voor onze gesprekspartner Guy Van Bel, die zelf al sedert 1980 aan modelbouw doet is Zeveneken de aangenaamste beurs, en hij kan het weten want jaarlijks neemt hij deel aan meer dan 10 beurzen. Zijn specialisatie zijn terreinwagens, boten en gewone vrachtwagens. Jaarlijks trekt hij naar het Duitse Dortmund waar de grootste miniatuurbeurs door gaat, om zich nieuwe onderdelen aan te schaffen. Van de 300 leden die zijn club telt waren er 18 aanwezig in Zeveneken om te demonstreren.

En dan de Hollanders

Namens de L.C.N. waren Jan van der Zijden uit Etten-Leur en Wim Huysman uit Breda met een stand aanwezig in Zeveneken. Ze konden niet zwijgen over de puike organisatie, zeer uitzonderlijk! Toen ze ’s morgens arriveerden stonden jonge vrouwen klaar om hun spullen naar binnen te sjacheren. Alles verliep vlot en flexibel, maar vooral gemoedelijk, die Vlaamse gemoedelijkheid viel hun zeer in de smaak. Ze staat schril in contrast met hun eigen beurs in november in Zwolle, waar de regeltjes voorrang hebben op alles. Het enige verschil tussen hun eigen club en de OTL club is dat hier de klemtoon ligt op het historische, bij hun op de miniaturen, aldus nog de Hollanders. Ze prezen ook de Vlaamse gastvrijheid, naast de puike catering, kortom ze vonden het hier “hartstikke leuk!”.

Landbouw miniaturenclub Nederland

Wie zijn nu die die L.C.N.-ers? Het verzamelen van miniatuurtractoren en landbouwwerktuigen in Nederland is lang een hobby geweest van individualisten die soms onderling contacten onderhielden en niet of nauwelijks ruchtbaarheid aan hun hobby gaven. Todat in 1989 enkelen van hen samen met het Museum voor Historische Landbouwtechniek in Wageningen een tentoonstelling en ruilbeurs organiseerden. Dit was de aanleiding tot het oprichten van de Landbouwminiaturen Club Nederland afgekort L.C.N. eind 1989. Nu zijn er meer dan 3.000 verzamelaars bij de L.C.N. aangesloten.

Er is grote variatie binnen de leden voor wat betreft de hobby. Sommigen verzamelen alleen een bepaald merk, anderen hebben zich toegelegd tot bijvoorbeeld schaal 1/32, weer anderen houden zich bezig met het bouwen van modellen. Maar alles is specifiek onder de noemer “Landbouwminiaturen” onder te brengen. Bij andere clubs vormt de miniatuurauto het belangrijkste verzamelobject. De L.C.N. is speciaal opgericht om het verzamelen van landbouwtractoren en werktuigen in miniatuur te stimuleren en de leden zo veel mogelijk bij te staan in hun hobby.

Wat doet de L.C.N. voor de verzamelaars?

Door de vereniging wordt eenmaal per jaar een grote beurs en show georganiseerd. Deze tweedaagse beurs is de grootste in Europa van alleen landbouwminiaturen en vindt plaats in november in Zwolle. Elk jaar wordt tijdens de beurs een speciaal en uitsluitend voor de L.C.N. –leden geproduceerd beursmodel van een tractor uitgegeven.

Gerelateerd