Nieuws
09 december 2011

Eetfestijn - Ledenvergadering O.T.L. De Lozen Boer"

Op 9 december laatstleden vond voor de 2e maal de jaarlijkse afsluiter van de OTL-kalender plaats, nl. het eetfestijn. Met een stijging in het aantal ingeschreven leden, kunnen we stellen dat dit vorig jaar ingevoerde diner steeds meer belangstelling geniet bij onze leden. Qua verloop van de avond werden er enkele wijzigingen aangebracht. Vooreerst was er een warm onthaal waar de leden ontvangen werden met een glaasje bubbels. Toen we aan tafel de, trouwens overheerlijke, soep geproefd hadden kwam de voorzitter op het toneel om even het volgende kalenderjaar te overlopen. Direct daarna werden we getrakteerd door Piet Verschelde op enkele merkwaardige weetjes over de oldtimerwereld en de huidige tendensen in deze wereld.  Een opmerkelijk weetje is bv dat er een enorm verschil kan zitten in transportkosten om een trekker te importeren. Deze kosten zijn enorm variabel en afhankelijk van de grootte van de tractor, maar ook waar juist in een land hij staat. Zo kan een tractor importeren uit de Verenigde Staten enorme prijsverschillen opleveren. Bv eenzelfde tractor kan bijna dubbel zoveel kosten qua transport, enkel en alleen omdat hij in een andere staat geparkeerd staat.

Na zijn betoog volledig uiteen gedaan te hebben, konden er vragen gesteld worden aan Piet, en aan de hand van het aantal vragen konden we horen dat dit drie kwartier durende intermezzo wel boeiend geweest was voor de aanwezigen, en zijn we er zeker van dat iedereen wel iets had bijgeleerd.

Na deze prachtige uiteenzetting door Piet kregen we een teken van de traiteur dat er kon aangeschoven worden aan het buffet waar een grote hoop dampende steaks lagen te wachten om verorberd te worden. Na de hoofdschotel werden de leden nog getrakteerd op een assortiment van dessertjes, en kon er gezellig verder gekeuveld worden met de aanwezigen. Ook werd het lidgeld voor 2012 geïnd en de nieuwe lidkaarten bedeeld onder hen die reeds betaald hadden.   Als bestuur konden we merken, door de verschillende georganiseerde activiteiten, de leden onder elkaar goede contacten leggen en elkaar meer en meer leren kennen, en er mooie vriendschap verbanden worden gesmeed. Waarbij er een mooi clubverband en  –gevoel ontstaat en de leden onderling mooie initiatieven nemen en elkaar opzoeken met of zonder tractor in zomer en/of winter.  Bij het nuttigen van de koffie en/of Orval werden er ook plannen gemaakt voor een 3-daagse toerrit met een beperkt aantal tractoren, dit na vraag van de voorzitter bij de inleiding. Dit verhaal van de 3-daagse is reeds in volle ontwikkeling, waarbij de geïnteresseerden de eerste plannen al klaar gemaakt hebben.  

Mede door de ervaringen van de deelnemers aan het Eetfestijn  denken we als bestuur dat dit jaarlijkse diner een schot in de roos is en dat alle aanwezigen ons hierin kunnen gelijk geven. 

Verslaggevers

Maarten Verdonck

Raf Janssens

Gerelateerd